گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸

 

هر روز مرا با تو نیازی دگرست
با دو لب نوشین تو رازی دگرست
هر روز ترا طریق و سازی دگرست
جنگی دگر و عتاب و نازی دگرست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی