گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۶۰

 

ناساز از آنیم که سازی داریمبد خوی از آنیم که نازی داریم
در صورت جغد شاهبازی داریمدر عین فنا عمر درازی داریم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی