گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱۷

 

چون از چشم بتان فسون ساز کنم
می‌زیبد اگر دعوی اعجاز کنم
وقت است که از نگاه گرم ساقی
چون نشئه به بال باده پرواز کنم


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۵۹

 

رویت بینم چو چشم را باز کنم
تن دل شودم چو با تویی راز کنم
جز نام تو پاسخ ندهد هیچ کسی
هر جا که به نام خلق آواز کنم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

خلیل‌الله خلیلی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴

 

یارب دردی که ناله آغاز کنم
شوری که سرود شوق را ساز کنم
چشمی که به سوی خویش چون باز کنم
آن گمشده را از دور آواز کنم


متن کامل شعر را ببینید ...

خلیل‌الله خلیلی