گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۹۱

 

شاهی که فلک هم گهر او نشود
سنجیدن او به سعی بازو نشود
هم سایهٔ او نهند در کفه مگر
ور نه دو جهانش هم ترازو نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی