گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۳۴

 

با دل گفتم عشق تو آغاز مکنبازم در صد محنت و غم باز مکن
دل تیره‌گیی کرد و بگفت ای سره مردمعشوق شگرفست برو ناز مکن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۰

 

ای دل ز سر نهاد پرواز مکنفرجام نگر حدیث آغاز مکن
خاک از سر این راز نهان باز مکنخود را و مرا در سر این راز مکن


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶۲

 

ای خواجه به جامهٔ کسان ناز مکن
بی حسن و کرشمه ناز آغاز مکن
چون نیست ترا قماش بزازی هیچ
اندر سر بازار دکان باز مکن


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۸

 

اندر ره حق تصرف آغاز مکن
چشم بد خود به عیب کس باز مکن
سّر همه بندگان خدا می داند
در خود نگر و فضولی راز مکن


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی