گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱

 

جز عشق نبود هیچ دمساز مرانی اول و نی آخهر و آغاز مرا
جان میدهد از درونه آواز مراکی کاهل راه عشق درباز مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۵

 

گویم که کیست روح‌افزا مراآنکس که بداد جان ز آغاز مرا
گه چشم مرا چو باز بر می‌بنددگه بگشاید به صید چون باز مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲

 

ای کرده قدوم تو سرافراز مرا
وز یک جهتان ساختهٔ ممتاز مرا
از خاک مذلتم چو برداشته‌ای
یک باره نگهدار و مینداز مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی