گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۲۵

 

هنگام اجل چو جان بپردازد تنمانند قبای کهنه اندازد تن
تن را که ز خاکست دهد باز به خاکوز نور قدیم خویش برسازد تن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی