گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵۰

 

ای ساقی جان برین خوش آواز بروساز ازلیست هم بر این ساز برو
ای باز چو طبل باز او بشنیدیشه منتظر تست سبک باز برو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی