گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۳

 

زلفش بکشی شب دراز آید ازو
ور بگذاری چنگل باز آید ازو
ور پیچ و خمش ز یک دگر باز کنی
عالم عالم مشک فراز آید ازو


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر