گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۴۱

 

افتاده مرا عجب شکاری چکنمواندر سرم افکنده خماری چکنم
سالوسم و زاهدم ولیکن در راهگر بوسه دهد مرا نگاری چکنم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی