گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۰۳

 

لیلم که نهاری نکند من چکنمبختم که سواری نکند من چکنم
گفتم که به دولتی جهانرا بخورماقبال چو یاری نکند من چکنم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی