گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۲۰

 

چون باز سفید در شکاریم همه
با نفس و هوای نفس یاریم همه
گر پرده ز روی کارها بر گیرند
معلوم شود که در چه کاریم همه


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر