گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۱

 

آن را که خدای چون تو یاری داده استاو را دل و جان و بیقراری داده است
زنهار طمع مدار زانکس کاریزیرا که خداش طرفه کاری داده است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی