گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۶۳

 

داروی ملولی رخ و رخسارهٔ تووان نرگس مخمورهٔ خمارهٔ تو
چندان نمک است در تو دانی پی چیستاز بهر ستیزهٔ جگرخوارهٔ تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۸۴

 

ما چارهٔ عالمیم و بیچارهٔ توما ناظر روح و روح نظارهٔ تو
خورشید بگرد خاک سیارهٔ تومه پاره شده ز عشق مه پارهٔ تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی