گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۳۰

 

دل زار وثاق سینه آواره کنمبر سنگ زنم سبوی خود پاره کنم
گر پاره کنم هزار گوهر ز غمتروزی او را ز لعل تو چاره کنم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی