گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸۲

 

هر چند زکار خود خبردار نه‌ایم
بیهوده تماشاگر گلزار نه‌ایم
بر حاشیهٔ کتاب چون نقطهٔ شک
بی کارنه‌ایم اگر چه در کار نه‌ایم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر