گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹

 

در هجرانم قرار میباید و نیست
آسایش جان زار میباید و نیست
سرمایهٔ روزگار می‌باید و نیست
یعنی که وصال یار میباید و نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر