گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۶

 

در کار کس ار قرار میباید هست
وین یار که در کنار میباید هست
هجریکه بهیچ کار می‌ناید نیست
وصلی که چو جان بکار میباید هست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر