گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۱

 

از اهل زمانه عار میباید داشت
وز صحبتشان کنار میباید داشت
از پیش کسی کار کسی نگشاید
امید به کردگار میباید داشت


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر