گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵۷

 

با نامحرم حدیث اسرار مگوبا مردودان حکایت از یار مگو
با مردم اغیار جز اغیار مگوبا اشتر خار خوار جز خار مگو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی