گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶۶

 

تا من بزیم پیشه و کارم اینستصیاد نیم صید و شکارم اینست
روزم اینست و روزگارم اینستآرام و قرار و غمگسارم اینست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی