گنجور

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۲۴

 

آسوده دلی که زیر بار غم تست
خوش خفته سری که بر کنار غم تست
گر هست سری که بر کرانست از غم
آنست که در میان کار غم تست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری