گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۵۲

 

هر روز بیاید آن سپهدار سماعچون باد صبا بسوی گلزار سماع
هم طوطی و عندلیب در کار سماعهم گردد هر درخت پربار سماع


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی