گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲۱

 

خواهی که ترا دولت ابرار رسد
مپسند که از تو بر کس آزار رسد
از مرگ میندیش و غم رزق مخور
کین هر دو بوقت خویش ناچار رسد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر