گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۲۲

 

گل گرچه ز حسن می نهد خار دلم
سرو ار چه کشد ز لطف تیمار دلم
جز روی تو در وجه دلم می نشود
جز قدّتو راست نیست بر کار دلم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل