گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۲۳

 

جان کیست که او بدیده کار تو کندیا دیده و دل که او شکار تو کند
گر از سر گور من برآید خاریآن خار به عشق خار خار تو کند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹۳

 

دل جمله حکایت از بهار تو کندجان جمله حدیث لاله‌زار تو کند
مستی ز دو چشم پرخمار تو کندتا خدمت لعل آبدار تو کند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی