گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴۷

 

خاموش مراز گفت و گفتار تو کردبیکار مرا حلاوت کار تو کرد
بگریختم از دام تو در خانهٔ دلدل دام شد و مرا گرفتار تو کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی