گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹۹

 

گر کشته شوم به نزد و پیکار تو منآهی نکشم ز بیم آزار تو من
از زخم سر غمزهٔ خونخوار تو منخندان میرم چو گل ز دیدار تو من


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی