گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۷

 

عمریست ندیده‌ایم گلزار تراوان نرگس پرخمار خمار ترا
پنهان‌شده‌ای ز خلق مانند وفادیریست ندیده‌ایم رخسار ترا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹

 

تا درد رسید چشم خونخوار ترا
خواهم که کشد جان من آزار ترا
یا رب که ز چشم زخم دوران هرگز
دردی نرسد نرگس بیمار ترا


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر