گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۶۸

 

درویشان را عار بود محتشمیواندر دلشان بار بود محتشمی
اندر ره دوست فقر مطلق خوشترکاندر ره او خوار بود محتشمی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی