گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۴۳

 

امروز مرو از برم ای یار بسازای گلبن صد برگ بدین خار بساز
ای عشوه فروش با خریدار بسازای ماه تمام با شب تار بساز


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۷۲

 

یاری خواهی ز یار با یار بسازسودت سوداست با خریدار بساز
از بهر وصال ماه از شب مگریزوز بهر گل و گلاب با خار بساز


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی