گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۶۰

 

چشم تو اگر نظر بغمخواران کرد
مستست و لیک کار هشیاران کرد
انصاف بجای خویشتن کرد همه
گر مردمیی بجای بیماران کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل