گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۰

 

با هر نفسی، فیض دم یاران نیست
هر دود که خیزد از هواداران نیست
مخصوص مقربان بود فیض ازل
در هر ابری ترشح باران نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی