گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸۰

 

آن روز که روز ابر و باران باشدشرط است که جمعیت یاران باشد
زانروی که روییار را تازه کندچون مجمع گل که در بهاران باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی