گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۶۶

 

وقتست که دل کند منوّر قندیل
آب آرد بر دهان ز آذر قندیل
سنگ اندازی کنیم امروز چنان
کافتد آن سنگ روزه را در قندیل


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل