گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۲۵

 

جانم ز هواهای تو یادی داردبیرون ز مرادها مرادی دارد
بر باد دهم خویش در این بادهٔ عشقکاین باده ز سودای تو بادی دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی