گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۵۸

 

شد عمر و نشد هیچ مرادی حاصل
وز بهر سفر نگشت زادی حاصل
از علم نشد وجه نجاتی حاصل
وز عقل نگشت اعتقادی حاصل


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل