گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۴۰

 

اسرار ز دست دادمی نتوانموانرا بسزا گشاد می نتوانم
چیزیست درونم که مرا خوش داردانگشت بر او نهادمی نتوانم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی