گنجور

حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴

 

چشم تو که سحر بابل است استادش
یا رب که فسونها برواد از یادش
آن گوش که حلقه کرد در گوش جمال
آویزهٔ در ز نظم حافظ بادش


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۹۷

 

بلبل که پریر از دل شاداش
گفتی که برفت مطربی از یادش
امروز به چرخ می رسد فریادش
مانا که شکوفه سیم مطب دادش


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۲۵

 

آن غنچه که کار با صبا افتادش
از بلبل خویش خواهد آمد یادش
هرچند صبا شکفته دارد گل را
چون یک دو سه روز شد، دهد بر بادش


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی