گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۳۳

 

جامی روزی فلک به دادت برسد
وز بند زمانه صد گشادت برسد
پای از سر خویش و کرسی از زانو کن
تا دست به دامن مرادت برسد


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی