گنجور

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶

 

روزی گفتی شبی کنم دلشادتوز بند غمان خود کنم آزادت
دیدی که از آن روز چه شبها بگذشتوز گفتهٔ خود هیچ نیامد یادت؟


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹

 

در دوستی ای صنم چو دادم دادت
بر من ز چه روی دشمنی افتادت
دشمن خوانی مرا و خوانم بادت
ای دوست چو من هزار دشمن بادت


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰

 

ای مانده زمان بنده اندر یادت
دادست ملک ز آفرینش دادت
تو عید منی به عید بینم شادت
ای عید رهی عید مبارک بادت


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵

 

ای گشته ضمیر چون بهشت از یادتانگیخته دولت جهان دل شادت
ای روز جهان مبارک از دولت توروز نو و سال نو مبارک بادت


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۳

 

شاها چوبداد داد هر کس دادت
داد طرب امروز بباید دادت
عالم بزبان سوسن آزادت
می گوید: نو روز مبارک بادت


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل