گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۳۸

 

ذات تو ز عیبها جدا دانستمموصوف به مغز کبریا دانستم
من دل چکنم چونکه به تحقیق و یقینخود را چو شناختم ترا دانستم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی