گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۷۲

 

چون صید اگر به دام صیاد افتم
زان به، که به چنگ خاطر شاد افتم
زحمت دهدم نوازش دمسازان
چون نی، ز نواختن به فریاد افتم


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی