گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۶۸

 

صحرای هوس خار تمنا خیز است
زین ره به سفر مرو که غوغا خیز است
این بادیهٔ کفر تو سودا کردی
زین مرحله کوچ کن که یغما خیز است


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی