گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶

 

دریاب که از روح جدا خواهی رفتدر پرده اسرار فنا خواهی رفت
می نوش ندانی از کجا آمده‌ایخوش باش ندانی به کجا خواهی رفت


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۲

 

گر بر سر شهوت و هوا خواهی رفتاز من خبرت که بینوا خواهی رفت
ور درگذری از این ببینی بعیانکز بهر چه آمدی کجا خواهی رفت


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی