گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۸

 

از روز ازل غنی غنا خواسته است
درویش، سر کوی فنا خواسته است
هرکس ز خدای خویش چیزی خواهد
من می‌خواهم آنچه خدا خواسته است


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی