گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹۶

 

دل در پی دلدار بسی تاخت و نشدهر خشک و تری که داشت درباخت و نشد
بیچاره به کنج سینه بنشست بمکرهر حیله و فن که داشت پرداخت و نشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی