گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۲۴

 

گر قدر کمال خویش بشناختمیدامان خود از خاک بپرداختمی
خالی و سبک بر آسمان تاختمیسر بر فلک نهم برافراختمی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی