گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۱۴

 

ای شاه تو مات گشته را مات مکنافتادهٔ توست جز مراعات مکن
گر غرقهٔ جرم است مجازات مکناز بهر خدا قصد مکافات مکن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی