گنجور

شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۲۱

 

ای مهر رخت مظهر ذرّات دو کون
ذاتت بصفت معیین ذات دو کون
وی داده به نیستی جمالت هستی
ای کرده ز نفی عین اثبات دو کون


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی